На вниманието на членовете на КАБ

На вниманието на членовете на КАБ

Уважаеми членове,

Генерална дирекция “Комуникация” на Европейския парламент публикува покана за участие в търг (състезателен диалог) за “Обновяване и поддръжка на изложбеното пространство на Парламентариума, Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел”. Обявлението е налично в TED database, базата данни на Европейските съюзи за обществени поръчки.

Цялата свързана информация е налична here. Краен срок за участие на заявките: 17 октомври 2022 г.