МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“

Уважаеми членове на КАБ,

Министерството на културата е обявило конкурс за заемане на длъжността ” Главен експерт” в отдел “Недвижимо културно наследство”.

Повече за конкурса и изискванията, можете да научите ТУК.