МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА ИЗКУСТВО – 2022

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗА ИЗКУСТВО – 2022

Уважаеми членове на КАБ,

Министерството на културата обявява конкурс за кураторски проект по повод одобреното от правителството национално участие на България в 59-ото издание на Венецианското биенале за изкуство. Събитието ще се проведе в периода 20 април – 27 ноември 2022 г. във Венеция.

Темата на 59-ото Биенале за изкуство е „Млякото на мечтите“, вдъхновена от едноименната книга на сюрреалистичната художничка Леонора Карингтън (1917-2011). Проектните предложения се подават на място или се изпращат по куриер в два екземпляра на български език (при възможност и на английски език): един на хартиен носител и един идентичен екземпляр на електронен носител (компактдиск/флашпамет) в деловодството на Министерството на културата, като се адресират:

До дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“

Относно ,,Проект за Биенале във Венеция – 2022 г.“

1040, гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 17

Краен срок за подаване на документи: 29 декември 2021 г. до 12.00 часа. Проекти, постъпили след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

В конкурса могат да участват само физически лица, самостоятелно или в екип. Кандидатите (кураторите и по възможност авторите) следва да са регистрирани като самоосигуряващи се лица в Регистър „Булстат”.

Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

При последното си участие на биеналето през 2019 г. България бе представена от Рада Букова и Лазар Лютаков и инсталацията им на тема “Как живеем”.

Повече информация за конкурса можете да откриете тук: http://mc.government.bg/newsn.php?n=8036&i=1&fbclid=IwAR3tHul1Jx1cd7ToNLXogZj284pHD7chRIrOiEsatkSviJcMfL5cpsxDgXY