Камарата на архитектите в България пое председателството на Координационния съвет на браншовите организации в сектора

Камарата на архитектите в България пое председателството на Координационния съвет на браншовите организации в сектора

Камарата на архитектите в България официално пое председателството на Координационния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Церемонията се състоя на 2 юли в присъствието на арх. Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите в България (КАБ); проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ; инж. Марин Гергов, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП); инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП); инж. Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ); инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ.

Координационният съвет бе създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на сектор „Строителство“. Първото ротационно председателство на съвета бе възложено на Националната асоциация на строителните предприемачи.

През следващите шест месеца КАБ ще координира и организира съвместните консултации между професионалните организации в строително-инвестиционния процес. С тази задача персонално е натоварен зам.-председателят на КАБ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов.

„Благодаря за успешното председателство на Координационния съвет от страна на Националната асоциация на строителните предприемачи, която постигна отлични резултати в работата си. Надявам се КАБ да продължи да следва тази посока и в бъдеще. Камарата на архитектите в България е създадена заедно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с един закон, следваме едни и същи принципи и имаме пълна координация помежду си. Ще положим максимални усилия да превърнем Координационния съвет в авторитетен фактор, който да защитава интересите на бранша и обществото“, коментира проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов.

Представителите на професионалните организации се обединиха около мнението, че е необходимо да работят в партньорство за развитието на сектора и защитата на обществения интерес. 

Пресцентър КАБ

снимка: в.Строител