ДЗО ДЖЕНЕРАЛИ и КАБ 2022г

ДЗО ДЖЕНЕРАЛИ и КАБ 2022г

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че и през 2022 год. можете да се възползвате от изключително удобната допълнителната здравна застраховка, която КАБ ви дава възможност да сключите за вас, вашите близки и вашите колеги. Тази година ви предлагаме  застраховката с право на избор от три варианта. Лимитите и покритията,  договорени за членовете на КАБ и техните близки са еднакви с миналогодишните.

  ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3
Годишна премия за 1 лице 459,78 лв.                    333,60 лв. 328,03 лв.
 

Извънболнична помощ

с агрегатен лимит 10 000 лв. и лимит на принцип на възстановяване на разходите до 600 лв.

Първичен и вторичен преглед Първичен и вторичен преглед Първичен и вторичен преглед
Посещение в дома Посещение в дома Посещение в дома
Изследвания:

-клинико-лабораторни;

-морфологични;

-клинико-инструментални;

-функционални;

-образна диагностика-1 бр.;

-контрастно вещество до 100 лв.;

-ендоскопски;

Изследвания:

-клинико-лабораторни;

-морфологични;

-клинико-инструментални;

-функционални;

-образна диагностика-1 бр.;

-контрастно вещество до 100 лв.

-ендоскопски;

Изследвания:

-клинико-лабораторни;

-морфологични;

-клинико-инструментални;

-функционални;

-образна диагностика-1 бр.;

-контрастно вещество до 100 лв.;

-ендоскопски;

Манипулации Манипулации Манипулации
Амбулаторни операции Амбулаторни операции Амбулаторни операции
Физиотерапия до 300 лв. Физиотерапия до 300 лв. Физиотерапия до 300 лв.
Болнична помощ с агрегатен лимит 10 000 лв. лимит на принципа на възстановяване на разходите до 1 000 лв. Лечение по клинична пътека Лечение по клинична пътека БЕЗ ПОКРИТИЕ
Визитация и консултации Визитация и консултации
Рехабилитация до 300 лв. Рехабилитация до 300 лв.
Потребителска такса Потребителска такса
Комфорт с лимит на принципа на възстановяване на разходите до 1 000 лв.  Болничен престой Болничен престой
Избор на екип Избор на екип
Медицински изделия при операция Медицински изделия при операция
Възстановяване на разходи за лекарства с лимит до 200 лв. Лекарствени средства, вкл. витамини и минерали БЕЗ ПОКРИТИЕ Лекарствени средства, вкл. витамини и минерали
Помощни средства Помощни средства
Диопрични стъкла/лещи до 70 лв. Диоптрични стъкла/лещи до 70 лв.
Хомеопатични лекарства по ИАЛ Хомеопатични лекарства по ИАЛ

 

Можете да ползвате следните здравни привилигии, достъпни само за големи организации:

  • Директно посещение за преглед при лекар специалист без да има нужда от направление от GP, с предварително записан удобен час;
  • Лекуване във всички лечебни заведения, с които застрахователя има договор на абонаментен принцип – без заплащане до 10 000 лева на година ( актуален списък по градове може откриете на сайта на Дженерали Застраховане:
  • Бързо възстановяване на разходите, когато ползвате лекарска помощ извън списъка на лечебни заведения – до лимита, посочен в приложенията;
  • Доплащане на разходи при оперативно лечение до 1 000 лв. за избор на екип, медицински консумативи и болничен престой;
  • Лекуване на хронични заболявания;

Други преференциални:

  • не се попълва здравна декларация при сключване на договор (т.е. застрахователят не може да Ви откаже, ако имате хронично заболяване)
  • няма изчаквателен период; (услугите могат да се ползват веднага след плащането на полицата)
  • възможност за включване на членове семейства и роднини.

Общата Застрахователната полица на КАБ е валидна от 01.01.2022 до 31.12.2022 година.

Срок за включване от 01.01.2021 г. за 12 месеца: до 30.12.2020г.

Ако желаете да сключите Допълнителната  здравна застраховка за 2022 година, моля, изпратете сумата за избраният от вас вариант, три имена и ЕГН на всички лица, които желаете да застраховате на имейл gergana@instrade.bg или се свържете г-жа Гергана Миланова на тел.0882951100 или имейл: iveta.kunova@instrade.bg  или  г-жа Ивета Кунова на тел. 0888518577 или на мейла секретариата на КАБ info@kab.bg.

Сумата трябва да бъде заплатена до 23 декември предвид предстояшите неработни дни заради Коледа и Нова година, по банковата сметка на Инстрейд:

Българо Американска Кредитна Банка АД

BIC код     BGUSBGSF

IBAN         BG38BGUS91601003462401

Титуляр: Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД

В основание за плащане впишете: КАБ и името/имената на желаещите да бъдат застраховани.

В приложенията, можете да се запознаете в подробности с покритията към застраховката.

Надяваме се тази придобивка да бъде полезна за много от Вас. Няма по-важно от здравето и достъпът до качествено здравно обслужване е първостепенен приоритет.

С уважение,

Ръководството на КАБ

КАБ пакети ВАРИАНТ 1 (1)

КАБ пакети ВАРИАНТ 2 (1)

КАБ пакети ВАРИАНТ 3 (1)