Въпросник за обучения ЕЦИХ

Въпросник за обучения ЕЦИХ

Уважаеми членове на КАБ,

Запознайте се с възможностите за безплатни обучения, които ще стартират съвсем скоро. Изпращаме ви въпросник, чрез който  да заявите предварителен интерес за обученията и услугите, които ще бъдат предлагани в каталога на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство”.

През първото тримесечие на 2024 г. ЕЦИХ* в сектор строителство ще стартира предоставянето на специализирани обучения по дигитализация и BIM, GIS, различни видове приложни софтуери за архитекти, инженери и строители, вкл. обучения по безразрушителни методи за изпитване на строителни материали и конструкции и приложение на иновационни технологии.  По пътя на цифровизация на компаниите от сектора ще бъдат предоставени и комплекс от услуги за оценка на тяхната цифрова зрялост, услуги за тестване преди инвестиране, ускоряване и достъп до финансиране, както и възможности за участие в събития и срещи от международни мрежи и платформи.

Всички обучения и услуги ще бъдат предоставяни безплатно под формата на режим на държавна помощ /приложим режим на Държавна помощ за МСП – чл. 28 GBER/.

Съвсем скоро процедурата по кандидатстване ще бъде отворена. Моля, за повече информация следете сайта на КАБ – kab.bg, както и на ЕЦИХ

Обръщаме внимание, че попълването на въпросника е предварителна заявка за интерес, а не е кандидатстване по процедурата.

* Сдружение “Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” събира в себе си опита и експертизата на 11 водещи организации –  Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „ Любен Каравелов”,  Института по механика – БАН, Българска асоциация по управление на проекти в строителството, Геострой АД, Планекс ЕООД, Клийнтех България ООД, ЕСРИ България и БАУМИТ България.

ВЪПРОСНИК

или чрез QR code