ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ДЖЕНЕРАЛИ

ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ДЖЕНЕРАЛИ

Във връзка с въвеждането от 01.06.2021г. на „електронни рецепти”, бихме желали  да Ви информираме за следното:

„Дженерали Застраховане” АД ще възстановява разходи за здравни стоки – медикаменти, закупени, чрез издадено „електронно предписание за лекарствен продукт” (електронна рецепта), по смисъла на Наредба №4/04.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

В този случай, Застрахователят няма да изисква представянето на попълнена „бяла рецептурна бланка – образец на МЗ”.

Обръщаме специално внимание, че за да бъде доказана претенция, закупените здравни стоки трябва да са подробно описани в издадения от лекуващия лекар медицински документ.

При предписани лекарства, частично реимбурсирани от НЗОК (лекарства за хронично болни), ще изискваме само копия от „амбулаторен лист”, „Рецептурна книжка” и разходо-оправдателни документи – фактура и фискален бон.