АНКЕТА: Мултиспорт и КАБ

АНКЕТА: Мултиспорт и КАБ

Уважаеми членове на КАБ,

Във връзка с предстоящо повишаване на цените на Мултиспорт, бихме искали да се допитаме до вас – настоящи и бъдещи ползватели, дали бихте продължили да се възползвате от услугите на Мултиспорт.

Анкетата е важна, предвид сключване на допълнителен анекс между КАБ и Мултиспорт, който ще влезе в сила от 01.04.2023. Имайте предвид, че Камарата не печели от тази допълнителна услуга, която развиваме в полза не само на членовете, но и на придружителите и децата.

Кампаниите на Мултиспорт ще продължат да са за два месеца при следните цени:

  • За членове на КАБ – 69лв на месец (138лв за два месеца)
  • За придружители – 99лв на месец (198 лв за два месеца)
  • За дете, ненавършило 16г – 39лв на месец (78лв за два месеца)