ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ В БЪЛГАРИЯ – АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИOНАЛЕН ОПИТ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ В БЪЛГАРИЯ – АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИOНАЛЕН ОПИТ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ В БЪЛГАРИЯ – АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИOНАЛЕН ОПИТ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Кръгла маса на тема “Професията Аархитект в България – Академично образование, Професионален опти и продължаващо обучение”,

организирана съвместно от ресор “Нормативи” и ресор “Квалификация”, с участието на представители на УАСГ, ВСУ “Любен Каравелов”, ВСУ “Черноризец Храбър”, специален гост арх. Александър Шваб (Баварската камара на архитектите)  проведена на 05.07.2018г.

Тип обучение

Онлайн

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.