ОКАЧЕНИ И ОСТЪКЛЕНИ ФАСАДИ

ОКАЧЕНИ И ОСТЪКЛЕНИ ФАСАДИ

ОКАЧЕНИ И ОСТЪКЛЕНИ ФАСАДИ

Обучителен семинар, организиран съвместно между Камара на архитектите в България ( Комисия квалификация) и АЛУ Кьониг ЩАЛ, предназначен за архитекти

Тип обучение

Онлайн

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.