Камъкът и методите на реставрация

Камъкът и методите на реставрация

Камъкът и методите на реставрация

“Камъкът и методите на реставрация” – лекция на арх. Франсоа Жано – 16.12.2017, УАСГ.  В Партньорство с Комисия “Нормативи” към КАБ.

Лекцията е от 10 части, които можете да гледате в Youtube канала на Камара на Архитектите в България

Тип обучение

Онлайн

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.