арх. Данте Бенини – Практикуването на професия

арх. Данте Бенини – Практикуването на професия

арх. Данте Бенини – Практикуването на професия

Лекция на арх. Данте Бенини  “Практикуването на професия “Архитект”  по покана на РК София Област, в партньорство с УАСГ, видеозапис – комисия Квалификация

Тип обучение

Онлайн

Крайният срок за записване/отписване е изтекъл.