Дидпроект ЕООД

Рег. № в КАБ

001377

Дидпроект ЕООД

Повече от 30 години екипът ни се занимава с разработване на проекти за жилищни, обществени и промишлени сгради. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, устройствени планове, предпроектни проучвания и консултации, разработване на идейна и работна проектна документация.

ПАСИВНИ СГРАДИ
Проектираме пасивни сгради по стандарта PASSIVE HOUSE. Това е един от най-бързо развиващите се стандарти за енергийна ефективност в света.
Пасивната къща е енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия.
Пасивните къщи спестяват от 75% до 90% от разходите за отопление и охлаждане за година в сравнение със стандартните сгради.
Пасивната къща осигурява постоянна температура във всички помещения, както и отличен комфорт, всичко това се дължи на добрата топлоизолация, висококачествени прозорци с троен стъклопакет, правилна ориентация на сградата, липса на топлинни мостове и вентилационна система с възстановяване на енергията от отработения въздух чрез използване на топлообменник (рекуператор).

BIM технология
Разработваме проектите с BIM технология (Building Information Modeling или информационен модел на сграда). Това е процес на създаване и обменяне на данни за сградата през целия и жизнен цикъл. Моделът на сградата, разработен чрез тази технология, представлява цифров близнак (Digital twin) на бъдещата сграда, абсолютно координиран между всички проектанти – гаранция за високо качество на проекта.

Собственици

арх. Иван Иванов

Служители (2)

Проектанти

Стажанти

Антон Добревски

За контакт

Адрес

Студентски град, ул. Борис Стефанов №35, сграда South Mall, eт. 2

1700, София

България

Уебсайт

https://www.didproekt.net

Лице за контакт

Иван Иванов

Телефон за контакт

+359 88 899 4447

Виж проектите на това бюро