Бойчеви-синове ООД

Рег. № в КАБ

0001239

Бойчеви-синове ООД

ПРАВОСЛАВНИ ИКОНОСТАСИ И
ПРАВОСЛАВНА ИКОНОПИС

проектиране и изпълнение на вътрешно
оформление на православни храмове

инвестиционно проектиране на
жилищни, обществени и промишлени сгради - ИП, ТП, РП, ПКИИ

подробни устройствени планове - ПУП, ПЗ, ПРЗ, ЧИ на ЗП, ЧИ на ЗРП
промяна предназначение на зем. земи - ППЗЗ, ЧИ с ППЗЗ
териториално устройствени планове

ремонт, реконструкция и обновяване на сгради

Служители (2)

Проектанти

За контакт

Адрес

Матвей Вълев №1, партера

8600, Ямбол

България

Лице за контакт

арх. Антон Бойчев, арх. Тодор Бойчев

Телефон за контакт

+359 877 085 015, +359 877 084 984

Виж проектите на това бюро