АРХИТАБ ЕООД

Рег. № в КАБ

001254

АРХИТАБ ЕООД

Бюрото е регистрирано през януари 2014 г. с управител и водещ проектант арх. Анастас Узунов. ЕИК 202894113. Адрес: гр. София 1734, ул. проф. Храбър Попов № 3, вх. Б, офис 1, тел. 0898 770 944.
Архитектурно бюро АРХИТАБ е специализирано в изготвянето на инвестиционни проекти по всички проектни части и фази на проектиране:
- Предпроектни проучвания
- Идейна, Техническа и Работна фаза
- Проекти по Устройствено планиране
- Интериорни и Екстериорни проекти
- Изготвяне на проектосметна документация
- Упражняване на Авторски надзор и др.
Водещият проектант арх. Анастас Узунов има стаж като архитект и ръководител на проекти над 19 години.
Член е на Камарата на Архитектите в България с Удостоверение за пълна проектанска правоспособност (ППП) с рег. номер КАБ 02197
Притежава удостоверение от Министерство на културата за вписване в регистъра за извършване на дейности по опазване на аритектурно–строителните културни ценности с № У-77 / 06.10.2014 г.
Диплома за Магистър – Архитект на УАСГ от 1999 г, No. 31279

Служители (2)

Свилен Стоянов

Стажанти

Елица Георгиева

За контакт

Адрес

ул. проф. Храбър Попов № 3, вх. Б, офис 1, тел. 0898 770 944.

1734, София

България

Лице за контакт

арх. Анастас Узунов

Телефон за контакт

+359 898 770 944

Виж проектите на това бюро