Позиция по ОП за НОВ УЧЕБЕН КОРПУС НА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“