Позиция на КАБ и КИИП за реконструкцията на бул. Демокрация