ГРАД ПЛОВДИВ И АРХИТЕКТУРАТА НА 20 ВЕК: ДИСКУСИИ, ЛЕКЦИИ, ИЗЛОЖБИ (2021-2022)

ГРАД ПЛОВДИВ И АРХИТЕКТУРАТА НА 20 ВЕК: ДИСКУСИИ, ЛЕКЦИИ, ИЗЛОЖБИ (2021-2022)

По повод Международния ден на архитектурата 3 октомври 2022г. КАБ РК Пловдив представят изготвената от тях кинга:

“Град Пловдив и архитектурата на 20 век: дискусии, лекции, изложби 2021_2022

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ – 1
арх. Чавдар Тенев, председател КАБ РК-Пловдив

ДИСКУСИЯ „АРХИТЕКТУРАТА КАТО МОНУМЕНТАЛНО
ИЗКУСТВО. БРАТСКА МОГИЛА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ,
БЪДЕЩЕ“ – 3

АРХИТЕКТУРАТА КАТО МОНУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО – 6
д-р арх. Любинка Хр. Стоилова, ДОКОМОМО България

МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС “БРАТСКА МОГИЛА“, ГР. ПЛОВДИВ,
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД – АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 48
арх. Юлия Георгиева, Съвет на КАБ РК-Пловдив

СКУЛПТУРАТА В „БРАТСКАТА МОГИЛА“, ПЛОВДИВ КАТО ВРАТА КЪМ ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА ВСЕЛЕНА – 53
доц. д-р Живка Валявичарска, Прат институт-Ню Йорк

ПРОБЛЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БРАТСКА МОГИЛА“ – 76
д-р Стефан Шивачев, Директор на РИМ-Пловдив

ЛЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА АРХИТЕКТУРАТА ОТ
ПЕРИОДА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: ИНИЦИАТИВАТА
НОВО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“ – 81

НОВО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО – 84
д-р арх. Анета Василева (УАСГ), д-р арх. Емилия Кълева (УАСГ), арх.
Даяна Николова (Софияплан), арх. Ива Хасъмска, арх. Виктория
Димитрова

ЛЕКЦИЯ „ЗАВЕТЪТ НА МОДЕРНИЗМА В СЪВРЕМЕННАТА
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – 99

ЗАВЕТЪТ НА МОДЕРНИЗМА В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА И
ГРАДОУСТРОЙСТВО – 102

доц. д-р арх. Иван Шумков
ИЗЛОЖБА 100 ГОДИНИ БИАД-ПЛОВДИВ. ОСНОВАТЕЛИ,
АРХИТЕКТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ – 110

Съвет на КАБ РК-ПЛОВДИВ, Фондация БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТУРЕН
МОДЕРНИЗЪМ, Сдружение „НТС С ДНТ – ПЛОВДИВ“ и Отдел
“ДЪРЖАВЕН АРХИВ” ПЛОВДИВ