ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ

В регистрите на КАБ: ТУК  можете да намерите пълен списък на архитектите в зависимост от проектантската им правоспособност, които имат право да извършват проект за технически паспорт на сградите.

За улеснение, в списъка по-долу можете да намерите членове на КАБ РК Варна, заявили желание да участват в изработването на „ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖ“ и предоставили информация за контакт. Списъкът се актуализира ежеседмично:

д-р арх. Надя Стаматова, номер в КАБ: 00073
GSM: 0894 318113, 052 603310
mail: nadya.stamatova@gmail.com
адрес на архитектурното бюро: Варна 9000, бул.”Хр.Ботев” 10 , ет.1 , офиси 9 и 10
“Аркитекчъръл Спейс” ЕООД www.architect-varna.com
“Аркитекчъръл Спайс” ЕООД www.architecturalspies.com

арх. Жулиан Начев
mail: arch@nachev.com
GSM: 0887 973 888
http://www.nachev.com

арх. Станка Христова
st.stanevaa@gmail.com
GSM: 0878 37 37 32

арх. Пресиян Минчев
https://prm.carbonmade.com/
GSM: 0895 930 490

арх. Веселин Василев
GSM: 0888 490 761
mail: abc_design2006@yahoo.com

арх. Калин Велчев
тел: 0897 844 777
mail: kalin@newarch.org

арх. Николай Ненов
тел: 0889 275 679
mail: nikolainenov56@abv.bg

арх. Милена Сабрутева
тел: 0886 505 198
mail: archelit@abv.bg

арх. Христо Топчиев
тел: 0885 001 424
mail: h.topchiev@gmail.com

арх. Диян Петров
e-mail: d_petroff@abv.bg
Лице за контакт: инж. Кольо Добрев, тел: +359888312975

арх. Ангелина Делкова
GSM: 0898 743 607

арх. Десислава Борисова
”Концепт арх” ЕООД
гр.Варна 9000,бул.Сливница 70
GSM: 0897 860 620
www.konceptarch.blogspot.com

инж. арх. Николай Андреев
GSM: 0888 478 799

арх. Десислава Христова
GSM: 0899 845 934

арх. Веселка Митева
тел.: 0896 639 250

арх. Деница Пенева
“ДН Арх” ЕООД
тел: 0886 769936
email: dnstudio@abv.bg

арх. Анелия Рениколова
GSM: 0886 699 050
e-mail: an.renikolova@gmail.com

арх. Иван Йоргакиев
тел: 0888 736 793
mail: i.yorgakiev@gmail.com

арх. Надежда Ганчева
тел: 0886 312 265

арх. Стефан Мирчев
тел.: 0899962882
mail: modarch.st@gmail.com

арх. Николай Светлозаров Гочев с ППП, рег.№ КАБ – 05798
Архитектурно студио “Профилекс” ЕООД
GSM: 0887 518 501
адрес на ателието: гр. Варна, ул. “Проф. Марин Дринов” 15

арх. Иванка Йорданова Караджова Гочева с ППП, рег.№ КАБ – 02549
Архитектурно студио “Профилекс” ЕООД
GSM 0888 920 442
адрес на ателието: гр. Варна, ул. “Проф. Марин Дринов” 15
http://www.archkaradjova.com

арх. Петър Костов
тел: 0887 619 462
email: peter.kostov@gmail.com
www.monblan-design.com

арх. Мартин Тенев
тел.: 0896 82 224
web: http://tps2008.org/
mail: design@tps2008.org

арх. Желез Георгиев
тел: 0887 382 282
mail: zgeorgievg@gmail.com

арх. Александър Минчев – част Архитектурна
08883332666
amarch.office01@gmail.com
www.amarch.bg

арх. Николай Веселинов Куцаров
“АРХЕОН Архитекти и Инженери”
GSM: +359899912505 ; +359885418154
n.kutsarov@archeon.biz ;office@archeon.biz
www.archeon.biz

арх. Емилия Иванова Рашева
тел.0889 524 221

арх. Здравка Нейчева
тел.052 509 074
mail: zdravkaproject@abv.bg

арх. Надя Тодорова 
тел. за контакт: 0888 009 331
nadia.to@abv.bg

арх. Румяна Генова
GSM: 0879 38 49 16
mail: rumianagenova@yahoo.com

арх. Стела Митинкова
тел. 0899 46 22 75
stela_mitinkova@abv.bg

арх. инж. Радинка Стойкова – рег.№04304
“ПРОЕТИКА” ЕООД
+359 896 719771
+359 889 684737
proetika@abv.bg

арх. Пламен Никитасов
ЮИ Студио\UI Studio
гр.Варна, ул. Васил Друмев 23
GSM: 0899826728
E-mail: office@uistudio.org
http://uistudio.org

арх. Весела Мицова-Стоянова
Тел: 0878 609 295
И-майл: vesela.mitsova@gmail.com

Доц. д-р арх. Жечка Илиева
e-mail: arhkonsult1@abv.bg
Лице за контакт: Румен Чифликчиев, тел: 0878 870 843
тел: 052 63 60 26

арх. Деница Стефанова (№05538)
0897 86 84 97
archstefanova@abv.bg
archdimitrova@abv.bg

арх. Христина Анастасова Николова – рег.№04816
hristinanikolova50@gmail.com