Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

Публичен регистър на лицата, членове на КАБ РК Варна, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство в специалност “Архитектура”

Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство