Обществени поръчки

Столична Община - Направление ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/05/2019

Резултат: 30/07/2019

Медицински университет София

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/05/2019

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/08/2019

Резултат:

Община Челопеч, бул. Трети март №1, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Долна Митрополия, ул. Св.св. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Национален иденОбщина Септември, ул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Бургас

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/08/2019

Резултат:

Община Малко Търново

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/08/2019

Резултат:

Община град Добрич

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Сайт:

ДП Национална компания "Железопътна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/09/2019

Резултат:

Столична община

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Сайт:

Дирекция "Комуникационни и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/08/2019

Резултат:

Технически университет /ТУ/ - Варна

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/08/2019

Резултат:

Община Генерал Тошево, Васил Априлов ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/07/2019

Резултат:

Община Шабла

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/07/2019

Резултат:

ОУ „Стоян Михайловски”, ул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/07/2019

Резултат:

Община Созопол

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 04/07/2019

Резултат:

Министерство на здравеопазването /МЗ/

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 20/08/2019

Резултат:

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/08/2019

Резултат:

Община Етрополе

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/07/2019

Резултат:

Община Габрово

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Професионална гимназия по транспорт - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/07/2019

Резултат:

Община Роман

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

Столична община

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Национална библиотека "Св.Св.Кирил и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/07/2019

Резултат:

Община Баните, област Смолян

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/07/2019

Резултат:

Агенция по геодезия, картография и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/07/2019

Резултат:

Община Панагюрище, пл. 20-ти април №13, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/07/2019

Резултат:

Столична община - район Люлин, гр. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/07/2019

Резултат:

Летище София ЕАД

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

община Гърмен, ул. Първа 35, За: Петър ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/07/2019

Резултат:

Държавно предприятие "Ръководство на ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/06/2019

Резултат:

Община Доспат

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/08/2019

Резултат:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/07/2019

Резултат: