Обществени поръчки

Община Белоградчик, ул. Княз Борис...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/02/2020

Резултат:

Община Белоградчик, ул. Княз Борис...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 07/02/2020

Резултат:

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.Цар Борис III № 24, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/02/2020

Резултат:

Община Добричка, ул.Независимост ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/01/2020

Резултат:

ЧЕЗ Разпределение България АД - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 20/02/2020

Резултат:

Институт по обща и неорганична ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 28/02/2020

Резултат:

Столична община - Район "Подуяне"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/02/2020

Резултат:

Многопрофилна болница за активно ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/02/2020

Резултат:

Община Бяла, ул. Андрей Премянов ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 24/01/2020

Резултат:

Община Ямбол

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 03/02/2020

Резултат:

Електроенергиен системен ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 07/02/2020

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/01/2020

Резултат:

"Метрополитен" ЕАД - София

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/03/2020

Резултат:

Многопрофилна болница за aктивно ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 04/02/2020

Резултат:

Национална библиотека ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/01/2020

Резултат:

Община Перущица, ул.Отец Паисий ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/01/2020

Резултат:

Община Габрово

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/09/2020

Резултат:

Агенция по геодезия, картография ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/02/2020

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/03/2020

Резултат:

Столична община - Район "Витоша"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/02/2020

Резултат:

Община Пловдив - Район "Централен"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 03/02/2020

Резултат:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/01/2020

Резултат:

Пристанищна инфраструктура ДП - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/01/2020

Резултат:

Пристанищна инфраструктура ДП - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/01/2020

Резултат:

Многопрофилна транспортна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/01/2020

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 24/10/2019

Резултат:

Главна дирекция "Гранична ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/01/2020

Резултат:

Министерство на регионалното ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/01/2020

Резултат:

Национална компания индустриални...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/01/2020

Резултат:

ДП Национална компания ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/02/2020

Резултат:

Министерство на вътрешните ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/01/2020

Резултат:

Община Кюстендил, пл. Велбъжд №1, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/12/2019

Резултат:

Община Велико Търново, пл. Майка ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 20/12/2019

Резултат:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/12/2019

Резултат:

Община Генерал Тошево, Васил ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/12/2019

Резултат:

Община Благоевград

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 14/01/2020

Резултат:

Община Генерал Тошево, Васил ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/12/2019

Резултат:

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/12/2019

Резултат:

ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев №1,...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/12/2019

Резултат:

ДП Национална компания ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 10/02/2020

Резултат:

Държавна агенция Технически ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/12/2019

Резултат:

Община Рудозем, бул. България №15, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/12/2019

Резултат:

Столична община - район Банкя, ул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/12/2019

Резултат:

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/12/2019

Резултат:

Община Кюстендил

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/12/2019

Резултат:

Държавна агенция Технически ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/12/2019

Резултат:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/12/2019

Резултат:

Община Велико Търново

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/12/2019

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/02/2020

Резултат:

Мрежови експлоатационен ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/12/2019

Резултат:

Община Сливен, бул. Цар ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 21/11/2019

Резултат:

Министерство на регионалното ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/12/2019

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/11/2019

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/11/2019

Резултат:

Университет по архитектура, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/12/2019

Резултат:

Национална компания индустриални...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/12/2019

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/11/2019

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/11/2019

Резултат:

Народно събрание на Република ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 11/11/2019

Резултат:

Главна дирекция "Гранична ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 21/11/2019

Резултат:

Община Бяла, област Русе

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/11/2019

Резултат:

Водоснабдяване и канализация ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване:

Резултат:

Столична община - Район "Изгрев"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/11/2019

Резултат:

Община Перущица, ул.Отец Паисий ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 31/10/2019

Резултат:

Агенция "Митници"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/11/2019

Резултат:

Главна дирекция - Пожарна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/11/2019

Резултат:

Университетска многопрофилна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 31/10/2019

Резултат:

Столична община - район Красно ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 21/10/2019

Резултат:

Община Панагюрище

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 11/11/2019

Резултат:

Медицински университет - София, ...

Вид поръчка:

Рег. до: 24/09/2019

Предаване:

Резултат:

Община Кюстендил, пл. Велбъжд №1, ...

Вид поръчка:

Рег. до: 16/09/2019

Предаване:

Резултат:

Териториално поделение "Социално ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 01/10/2019

Резултат:

Сайт: http://www.noi.bg

Университет "Проф. д-р Асен ...

Вид поръчка:

Рег. до: 01/10/2019

Предаване:

Резултат:

Агенция "Митници"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/09/2019

Резултат:

Електроразпределение Север АД ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/10/2019

Резултат:

Народно събрание /НС/ на Република...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/10/2019

Резултат:

Основно училище /ОУ/ "Стоян ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/09/2019

Резултат:

Национален осигурителен институт...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 03/09/2019

Резултат:

Столична община - Район "Сердика"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/09/2019

Резултат:

Агенция "Митници"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/09/2019

Резултат:

Община Велико Търново, пл. Майка ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Водоснабдяване и канализация ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 21/08/2019

Резултат:

Сайт: www.vikblg.com.

Главна дирекция "Гранична ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 04/09/2019

Резултат:

Топлофикация София ЕАД

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 04/09/2019

Резултат:

Изпълнителна агенция "Военни ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/09/2019

Резултат:

Столичен електротранспорт ЕАД, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/08/2019

Резултат:

Община Долна Митрополия, ул. Св.св....

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/08/2019

Резултат:

Община Рудозем, бул. България №15, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/08/2019

Резултат:

Регионална дирекция Пожарна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/08/2019

Резултат:

Община Стамболийски, ул. Георги ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 03/09/2019

Резултат:

Районен съд - Луковит, ул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 22/08/2019

Резултат:

Техническа професионална ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/08/2019

Резултат:

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7,...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Национална библиотека ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/08/2019

Резултат:

Столична община - Район "Люлин"

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/08/2019

Резултат:

ЧЕЗ Разпределение България АД - ...

Вид поръчка:

Рег. до: 09/09/2019

Предаване:

Резултат:

Градски транспорт - Перник ЕООД

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/09/2019

Резултат:

община Гърмен, ул. Първа 35, За: ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/08/2019

Резултат:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/08/2019

Резултат:

Българска национална филмотека, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/08/2019

Резултат:

Община Генерал Тошево

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 27/08/2019

Резултат:

"Национална Електрическа ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/09/2019

Резултат:

Община Велико Търново, пл. Майка ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/08/2019

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 20/08/2019

Резултат:

Национален дворец на децата, бул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/08/2019

Резултат:

Национален дворец на децата, бул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/08/2019

Резултат:

Териториално поделение на ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/08/2019

Резултат:

Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/08/2019

Резултат:

Община Девин, ул.Дружба № 1, За: ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Община Долна Митрополия, ул. Св.св....

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Община Рудозем, бул. България №15, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Главна дирекция - Пожарна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/09/2019

Резултат:

Институт по физика на твърдото ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/09/2019

Резултат:

Национален осигурителен ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

ОУ „Стоян Михайловски”, гр. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

Община Велико Търново

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/09/2019

Резултат:

Национален дворец на децата, бул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/07/2019

Резултат:

Национален дворец на децата, бул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/08/2019

Резултат:

Регионална дирекция Пожарна ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 09/08/2019

Резултат:

Община Брезник, ул. Елена ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 31/07/2019

Резултат:

Община Панагюрище, пл. 20-ти април ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

Община Рудозем, бул. България №15, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/08/2019

Резултат:

Държавна агенция "Електронно ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/08/2019

Резултат:

Община Генерал Тошево, Васил ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 25/07/2019

Резултат:

Институт по биоразнообразие и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

община Гърмен, ул. Първа 35, За: ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/08/2019

Резултат:

Шуменски университет "Епископ ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 23/08/2019

Резултат:

Възложител: Софийски ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/08/2019

Резултат:

Община Септември, ул. Александър ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Долна Митрополия, ул. Св.св....

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Челопеч, бул. Трети март №1,...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Троян, пл. Възраждане №1, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 30/07/2019

Резултат:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 24/07/2019

Резултат:

Община Пловдив, район Северен, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 16/07/2019

Резултат:

Държавно предприятие ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/06/2019

Резултат:

община Гърмен, ул. Първа 35, За: ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 17/07/2019

Резултат:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 29/07/2019

Резултат:

Столична община - район Люлин, гр. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/07/2019

Резултат:

Община Панагюрище, пл. 20-ти април ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/07/2019

Резултат:

Агенция по геодезия, картография ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/07/2019

Резултат:

Община Баните, област Смолян

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/07/2019

Резултат:

Национална библиотека ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 26/07/2019

Резултат:

Професионална гимназия по ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 18/07/2019

Резултат:

Водоснабдяване и канализация /В и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 02/08/2019

Резултат:

Министерство на здравеопазването...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 20/08/2019

Резултат:

ОУ „Стоян Михайловски”, ул. ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/07/2019

Резултат:

Община Генерал Тошево, Васил ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/07/2019

Резултат:

Технически университет /ТУ/ - ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 12/08/2019

Резултат:

Дирекция "Комуникационни и ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 13/08/2019

Резултат:

Столична община

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Сайт:

ДП Национална компания ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/09/2019

Резултат:

Община град Добрич

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/08/2019

Резултат:

Сайт:

Община Малко Търново

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 06/08/2019

Резултат:

Национален иденОбщина Септември, ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Долна Митрополия, ул. Св.св....

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Челопеч, бул. Трети март ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 19/07/2019

Резултат:

Община Стара Загора

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 05/08/2019

Резултат:

Медицински университет София

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 15/05/2019

Резултат:

Столична Община - Направление ...

Вид поръчка:

Рег. до:

Предаване: 08/05/2019

Резултат: 30/07/2019