Обществена поръчка

1. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ – за провеждане на пешеходното движение през улицата e предвидено изграждане на надлез. 2. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ , което да подобри пропускателната му способност. 3. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“ 4. Паркинг „Сержантско училище” – на площ 6 240 кв.м. ще се изградят: навес за електробуси, паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и около 100 бр. паркоместа за леки автомобили в т.ч. и автомобили за хора с увреждания. 5. Паркинг „Френкхисар” – на площ 6367 кв.м. са предвидени паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и 145 бр. паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с увреждания. Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените.

Възложител: Община Велико Търново

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/12/2019