Обществена поръчка

Технически проект за обновяване и благоустрояване на паркови пространства в гр. Стамболийски, с. Куртово Конаре. с. Ново село, с. Триводици и с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив

Възложител: Община Стамболийски, ул. Георги Сава Раковски 29, За: Румяна Иванова-Николова, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 885070319, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/09/2019