Обществена поръчка

„Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минералната вода, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, в две обособени позиции: ОП№ 1: „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минералната вода, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, р-н „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“;ОП № 2 „Изготвяне на комплексен доклад за съответствието на инв. проект и упражняване на строителен надзор на СМР на обекта. Сградата е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, с категория “местно значение”.

Възложител: Столична община

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/01/2020