Обществена поръчка

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на територията на СО район „Люлин“

Възложител: Столична община - район Люлин, гр. София, бул. Захари Стоянов № 15, За: Миглена Спасова, България 1330, София, Тел.: 02 9237240, E-mail: lyulin@sofia.bg, Факс: 02 9250085

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

15/07/2019