Обществена поръчка

Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив.

Възложител: ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив, ул. Константин Геров № 45, За: Елена Караманова - юрист, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 692437, E-mail: ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com, Факс: 032 692437

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019