Обществена поръчка

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на сградите от Ваканционно селище с.Кранево, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Предметът на обществената поръчката включва работно проектиране, доставка на материали и оборудване и извършване на строително-монтажните работи.

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019