Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за общ устройствен план на Община Гърмен, в т.ч.: 1.1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП: 1.2. Изготвяне на окончателен проект на ОУП: Проектът за Общ устройствен план на Община Гърмен – предмет на настоящата поръчка трябва да обхване територията на Община Гърмен с нейните населени места и землищата им.

Възложител: Община Гърмен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/08/2019