Обществена поръчка

Предметът включва: изготвяне на инвестиционен проект за 2 (два) броя производствени халета със ЗП 1 000 м? и 2 000 м?, които имат складова и административна част: Подобект 1 – производствено хале със ЗП 1 000 м? и прилежаща складова и административна част; Подобект 2 – – производствено хале със ЗП 2 000 м? и прилежаща складова и административна част.

Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/01/2020