Обществена поръчка

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

Възложител: Община Габрово

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Конкурс за проект

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/09/2020

Уебсайт

http://op.gabrovo.bg