Обществена поръчка

„Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Конкурс за проект

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/03/2020