Конкурс

концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на Ловеч

Възложител: Община Ловеч

Урбанистично-архитектурна концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на Ловеч за рекреативни цели.

Конкурсът се провежда за придобиване на урбанистично-архитектурна концепция – основа за изработка на бъдещия инвестиционен проетк. Концепцията трябва да предложи адекватно интегриране на терена на бившата казарма към урбанистичната структура на града, с преобладаващо рекреативни функции. Тя трябва да стане основа за изработване на устройствени и инвестиционни проекти, необходими за нейната реализация.

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Открита процедура

За реализация

Краен срок за регистрация

15/04/2019

Краен срок за предаване

15/04/2019