Конкурс

Конкурс на КАБ „Български архитектурни награди“

Възложител: КАБ

«Български архитектурни награди» имат за цел да  популяризират най-стойностните реализирани архитектурни проекти у нас,  да отличат техните автори – архитектите и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката, използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот; значимост на проектите за социалния, културния и икономическия живот, оформящи съвременната визия на градовете като част от архитектурното наследство на България.

Детайли на конкурса

Вид конкурс

Явен

За реализация

Двуетапен

Краен срок за регистрация

15/05/2019

Краен срок за предаване

15/05/2019

Резултат

30/05/2019

Уебсайт

https://baa.kab.bg/