Обществена поръчка

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на площад „Райна Княгиня“, гр. Панагюрище

Възложител: Община Панагюрище, пл. 20-ти април 13, За: инж.Златка Рупова, Мария Станкова, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60075; 0357 60049, E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com, Факс: 0357 63068

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/07/2019