Обществена поръчка

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” – проектиране и строителство

Възложител: Община Панагюрище, пл. 20-ти април №13, За: инж.Димитър Бозаджиев, инж. Златка Рупова, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60064;0357 60075, E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com, Факс: 0357 63068

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/07/2019