Обществена поръчка

“Изграждане на велосипедно трасе на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Ангел Големанов, България 3320, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 74184, E-mail: aegolemanov@npp.bg, Факс: 0973 72441

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/07/2019