Обществена поръчка

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Възложител: Медицински университет - София, бул.Акад.Иван Евст.Гешов №15, ет.10, стая 23, сградата на НЦОЗА, За: инж.Добрин Нешев, България 1431, София, Тел.: 02 9152169, E-mail: ks@mu-sofia.bg, Факс: 02 9152169

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

24/09/2019

Краен срок за предаване