Обществена поръчка

Извършване на неотложни ремонтни работи на части «Архитектура – фасада и дограма», част «Електрическа – етап I» и част «Пожароизвестяване – етап II», предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Упражняване на авторски надзор на обекта.

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

26/07/2019