Обществена поръчка

Извършване на неотложни ремонтни работи на части “Архитектура – фасада и дограма”, част “Електрическа – етап I” и част “Пожароизвестяване – развитие на системата”, предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Упражняване на авторски надзор на обекта.

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/08/2019