Обществена поръчка

„Извършване на заснемане за възстановяване на строителни книжа, обследване и изготвяне на технически паспорти на сгради на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), намиращи се в гр. София, бул. „Ал. Малинов“ № 1, гр. София, район „Панчарево“, м. „Щъркелово гнездо“ и гр. Китен, ул. „4-та“.

Възложител: Държавна агенция Технически операции, ул. 6-ти септември № 29, За: Мариан Маринов, България 1000, София, Тел.: 02 9822124, E-mail: op@dato.bg, Факс: 02 9461339

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/12/2019