Сутерен

Сутерен

Съвременните иновативни системи предлагат изцяло нова стойност на пространствата по нивото на терена. Свеж въздух, естествена светлина и защита против наводнение или влага дават различни възможност за приложение на помещенията, не само като складови или сервизни помещения, но и за много други цели. Със зачестяването на екстремни метеорологични явление, основен приоритет е защита на конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях от наводнения. Предвиждането на ефективна система за защита предотвратява потенциални материални и финансови загуби, които биха могли да се отразят на цялостното функциониране на сградата.

Книга “ACO Solutions for Hotels and Resorts”: https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/ACO_Solutions_For_Hotels_and_Resorts.pdf

Референции: https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Hotels/Book/Basement_-_ACO_Solutions_For_Hotels___Resorts.pdf

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=e55Dyp225gE

 

 

Експертиза

Съвременните архитектурни концепции поставят високи изисквания към сутеренните пространства. Цените на недвижимите имоти и възвращаемостта на инвестициите изискват всеки квадратен метър от сградата да бъде използван възможно най-ефективно. При комплексен проект като хотел има разнообразни съоръжения, разположени в сутеренните нива – фитнес зали, спа-зони, сервизни и служебни помещения и оборудване по поддръжката.

Независимо от приложението на сутеренните помещения, няколко фактора са от особена важност, за да се осигури сигурно и рентабилно използване, защита на сградата и съоръженията и безпроблемно функциониране на хотела.

Най-важният фактор е надеждна защита против наводнения. Климатичните промени изискват иновативни решения, които да противодействат на екстремните климатични явления. Това включва цялостна водоплътност, защита от обратен поток и енергоспестяване.

В допълнение на това, иновативните системи наACO за сутеренни помещения, могат да осигурят изцяло нови възможности за приложение на помещенията по нивото на терена. Проектирането на система, която позволява достъп на естествена светлина и свеж въздух, може да направи помещението комфортно за редица приложения.

Паралелно с иновативните системи, ACO работи рамо до рамо с архитекти и проектанти за осигуряване на надеждни решения със задълбочени познания в тенденциите, регулациите и съвременните изисквания, професионални консултации, софтуер за калкулации и законова документация.

РЕШЕНИЯ ЗА СУТЕРЕНИ

ACO Therm Lightshaft

 • Светинни шахти за сутеренни помещения
 • Осигуряват повече светлина в помещението
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

 

Каталожна информация: https://www.aco.bg/fileadmin/standard/aco_bg/documents/Markant/Information/ASO_svetlinni_shakhti.pdf

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=FU84mLk7asI

 

 

ACO Therm Cellar windo

 • прозорци за сутеренни помещения
 • надеждна защита против наводнение
 • 4-камерен стълкопакет
 • заключване против вандализъм
 • съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

Каталожна информация:  https://www.aco-hochbau.de/catalog/ACO-HB/de/doc/00/12/600/Prospekt_ACO_Kellerschutz_236832.pdf

 

 

 

ACO Therm Block

 • Висококачествен PUR-материал
 • Лесна инсталация без нужда от допълнителна замазка
 • Изцяло водоплътен, осигурява надеждна топлоизолация
 • Фланец за връзка с хидроизолация
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

 

Каталожна информация: https://www.aco-hochbau.de/catalog/ACO-HB/de/doc/00/12/600/Prospekt_ACO_Therm_Block_236810.pdf

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=FEUnIPeRx2o&t=13s

 

 

ACO Backflow system

 • предпазна клапа против обратно връщане на вода
 • опции за сиви и черни битови води
 • с автоматичен или авариен затвор
 • лесна поддръжка и експлоатация

Каталожна информация: http://catalogue.aco-haustechnik.de/en/ilcatalogue/download/ZG9jdW1lbnQvZG93bmxvYWQucGRmL2RlL2sxMl9BQ09fSGF1c3RlY2huaWtfUnVlY2tzdGF1cHJvc3Bla3RfXzIyMTMzNC5wZGY=/k12_ACO_Haustechnik_Rueckstauprospekt__221334.pdf

 

Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=BkL_1QBOwj4

 

Няма коментари

Коментарите не са активирани за тази публикация.