Комисия по дисциплинарно производство

ланд. арх. Александър Недев Председател на КДП

арх. Ваня Серафимова Зам.-председател на КДП

арх. Мирослав Бойчев Заместник-председател на КДП

арх. Мирослав Христов Член

арх. Костадин Палазов Член

арх. Добромир Генов Член

арх. Румен Йотов Член

Мария Драганска - Технически секретар

e-mail: info@kab.bg ; kab_kdp@abv.bg ; тел: 0885/83 15 41

ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
Правилник за дейността на КДП