Форум Градът 2017, 26 Октомври, Sofia Event Center

Форум Градът 2017, 26 Октомври, Sofia Event Center

Градът Медиа Груп има удоволствието да Ви покани на Форум Градът 2017, от 09:00 ч. на 26 Октомври в Sofia Event Center.

Основни акценти от програмата:

  • Перспективи за развитие на българските градове в настоящия програмен период. Предизвикателства пред София в годината на европейското председателство. Финансови инструменти за градски проекти 2014-2020 – добри практики.

 

  • София – град за хората: смяна на модела
    Промени в закона за устройство и застрояване на Столична община. Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район. Балансирано развитие на урбанизираната и природната среда. Формиране на нови зони за развитие. Регенерации на градски зони – предизвикателства.

 

  • Транспорт и мобилност. Транспортно-комуникационни предизвикателства и решения. Интелигентни решения за градска мобилност и инфраструктура. Зарядна инфраструктура. Актуални промени в нормативната уредба.

 

  • Развитие на Третия метродиаметър на Столичното метро.

Към програмата на събитието: http://thecityforum.bg/bg/program/

 

* Достъпът до събитието е безплатен за членове на КАБ, САБ, БААИК, КИИП и НСОРБ срещу регистрация на events@thecitymedia.bg или на тел. 02/958 88 33