Форум Градът 2017, 26 Октомври, Sofia Event Center

gradat

Форум Градът 2017, 26 Октомври, Sofia Event Center

Градът Медиа Груп има удоволствието да Ви покани на Форум Градът 2017, от 09:00 ч. на 26 Октомври в Sofia Event Center.

Основни акценти от програмата:

  • Перспективи за развитие на българските градове в настоящия програмен период. Предизвикателства пред София в годината на европейското председателство. Финансови инструменти за градски проекти 2014-2020 – добри практики.

 

  • София – град за хората: смяна на модела
    Промени в закона за устройство и застрояване на Столична община. Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район. Балансирано развитие на урбанизираната и природната среда. Формиране на нови зони за развитие. Регенерации на градски зони – предизвикателства.

 

  • Транспорт и мобилност. Транспортно-комуникационни предизвикателства и решения. Интелигентни решения за градска мобилност и инфраструктура. Зарядна инфраструктура. Актуални промени в нормативната уредба.

 

  • Развитие на Третия метродиаметър на Столичното метро.

Към програмата на събитието: http://thecityforum.bg/bg/program/

 

* Достъпът до събитието е безплатен за членове на КАБ, САБ, БААИК, КИИП и НСОРБ срещу регистрация на events@thecitymedia.bg или на тел. 02/958 88 33