Запис от пресконференцията на КАБ пред БТА за създаване на ново съвременно законодателство

BTA_ZUT

Запис от пресконференцията на КАБ пред БТА за създаване на ново съвременно законодателство

Видео от пресконференцията на КАБ за необходимостта за заместване на ЗУТ с ново съвременно законодателство.

 

Tags: