Oдобрените архитекти в осмото издание на курса за професионално обучение на архитекти за опазване на недвижимото културно наследство

Oдобрените архитекти в осмото издание на курса за професионално обучение на архитекти за опазване на недвижимото културно наследство

Официялно са обявени избраните курсисти, които ще участват в осмото издание на курса за професионално обучение на архитекти за опазване на недвижимото културно наследство, провеждан съвместно с  ECOLE DE CHAILLOT
1 арх. Анатоли Чаушев гр. Смолян
2 арх. Боряна Колева гр. Пловдив
3 арх. Весела Иванова гр. Тутракан
4 арх. Веселин Алексиев гр. София
5 арх. Владимир Гигов гр. Пловдив
6 арх. Владимир Колев гр. София
7 арх. Гергана Германова гр. Пловдив
8 арх. Гергана Спасова-Иванова гр. Пловдив
9 арх. Дима Иванова гр. София
10 арх. Димитър Ахрянов гр. Пловдив
11 арх. Елисавета Палазова гр. Пловдив
12 арх. Иван Ениманев гр. Русе
13 арх. Иван Костадинов гр. Пловдив
14 арх. Иван Кошеров гр. Пловдив
15 арх. Константин Божков гр. Пловдив
16 арх. Мария Карамфилова гр. Пловдив
17 арх. Мартин Евлогиев гр. София
18 арх. Мая Пенева гр. София
19 арх. Михаела Йончева-Райчинова гр. Пловдив
20 арх. Недко Недев гр. Пловдив
21 арх. Нина Толева-Новак гр. Пловдив
22 арх. Петър Белев гр. Пловдив
23 арх. Петър Говедаров гр. Раковски
24 арх. Петя Григорова гр. Пазарджик
25 арх. Радина Станева гр. Варна
26 арх. Роберт Чакъров гр. Пловдив
27 арх. урб. Огнян Костадинов гр. Хасково
28 арх. Харалан Йовчев гр. Бургас
29 арх. Христо Пелтеков гр. Пловдив
30 арх. Юлия Георгиева гр. Пловдив