РАБОТИЛНИЦА ПО ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН И СЛОЖНО АРХИТЕКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

РАБОТИЛНИЦА ПО ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН И СЛОЖНО АРХИТЕКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ

APX+201.7 WORKSHOP [1]

РАБОТИЛНИЦА ПО ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН И СЛОЖНО АРХИТЕКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ СЕПТЕМВРИ 21-26, 2017 ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА [2] БУРГАС 8000, БЪЛГАРИЯ

РАБОТИЛНИЦАТА АРХ+ [1] започва през 2011, като първото организирано събитие в България на тема Параметричен Дизайн и Сложно Архитектурно Моделиране, както и производство в Архитектурата.

АРХ+201.7 [1] е седмото издание, продължаващо традицията на създаване на практически знания в употребата на софтуера Rhinoceros и Grasshopper. Семинарната част е разделена на две части – за начинаещи и напреднали, като за сравнително кратко време се достига задоволително ниво за моделиране на сложни модели и моделиране на NURBS повърхнини. Студентите ще създават параметрични дефиниции, генерирайки практични структури. Този интензивен семинар покрива голяма част от функционалността на програмите, както и методи за работа с допълнения към програмите. Засягат се и теми като BIM моделиране в Rhinoceros, визуализация, пренасяне и транслация на обекти и геометрии в реални задачи и обекти. На петия и шестия ден АРХ+ продължава със действия на терен, които позволяват на студентите да се докоснат до методи за дигитално производство, различни машини и техните взаимовръзки в дигиталното моделиране. Целта ще бъде създаването на прототип в РЕАЛЕН РАЗМЕР И МАЩАБ 1:1.

Работилницата е отворена за студенти по Архитектура, Дизайн, Инженерство и Ландшафт, както и млади специалисти от тези области ДО 35 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. За участниците, които не са от Бургас ИМА ОСИГУРЕНО БЕЗПЛАТНО НАСТАНЯВАНЕ ЗА 6ТЕ ДНИ по време на работилницата.

Записване на : WWW.APXPLUS.COM [3]

ЛЕКТОРИ НА ТЕРЕН : арх. Октавиан Георгиу (Foster+Partners [4]) арх. Емил Бурулянов (Decor Design [5]) арх. Христо Топчиев (Topchiev Architects [6]) арх. Йоана Топчиева (Topchiev Architects [6]) арх. Иван Палазов (Sofa Lab [7])

Гостуващият Лектор през тази година Октавиан Георгиу е архитект, водещ продукцията дизайнер и изследовател в областта на дизайна, нещо като химера, движеща се безпроблемно в различни дисциплини. Завършва програмата DRL в The Architectural Association в Лондон и сега работи като архитект и анализатор на системи за проектиране в Foster + Partners в рамките на специализираната моделираща група. Като преподавател той е гостуващ лектор в Архитектурното училище “Bartlett” и програмен учител в AADRL.

ЛЕКТОРИ ОНЛАЙН : арх. Томаш Старчевски (Zaha Hadid Architects [8]) арх. Яцек Маркушиевич (Университет Варшава [9]) доц.д-р.арх.Орлин Давчев (УАСГ [10])

Работилницата се организира от Варна Дизайн Форум [11] и е финансирана и обезпечена от Община Бургас [12].

заглавна снимка

[1] http://apxplus.com/
[2] https://goo.gl/maps/vwd2kRVyGk62
[3] http://www.apxplus.com/
[4] http://www.fosterandpartners.com/
[5] http://decordesign.bg/
[6] http://www.toparh.com/
[7] https://www.sofa-lab.com/
[8] http://www.zaha-hadid.com/
[9] https://www.pw.edu.pl/engpw
[10] http://uacg.bg/
[11] http://varna-design.com/
[12] https://www.burgas.bg/