Съобщения

Вашият глас може да бъде решаващ. На интернет страница http://lifechallenge.baumit.com решете коя е най-привлекателната фасада за Вас. Имате възможност да подкрепите и един от 27-те български участници. Към всеки обект има прикрепена скала за оценяване от 1 до 10 и Вие ще можете по нея да...

Всеки член на КАБ ще има възможността да тества един месец безплатно картите на Мултиспорт от 1-ви март до 31-ви март. От вторник следващата седмица картите ще могат да бъдат взети от офисите на регионалните колегии, като карти има издадени за всички членове на КАБ...

Камарата на архитектите очаква тази седмица да бъде свикана работна група, която да се заеме с изготвянето на нов Закон за устройство на територията . Това заяви в ефира на "Хоризонт" председателят на  Камарата на архитектите Борислав Игнатов:  Очакваме всеки момент през Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде...

КАБ като съсловна организация и организация, издаваща лицензите с тази обща полицата гарантира пред всички възложители, че всички членове на КАБ имат минимално покритие на застраховка "Професионална отговорност" за ПЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно изискаванията на ЗУТ. За да изтеглите своята застраховка за прилагане към проектите, трябва да...

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                   КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ         Изх.№    ПД - 01/25.01.2018                                               Изх.№  ПД - 03 /25.01.2018                                                               С настоящото отворено писмо, ръководствата на  Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив  и Съюза на архитектите в България, дружество Пловдив отправяме настоятелна покана...

Как се прави град в Дания? А конкурси? Как се сравнява това с българската практика? Кои са актуалните градски проекти на Копенхаген, София и Самоков, и какво предстои по архитектурния конкурс за Нов център за Боровец? Отговорите на тези въпроси ще чуем на 25 януари 2018,...

СО Район Младост с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-314/14.12.2017 г. на кмета на район „Младост”. Обявява конкурс За длъжността: „Главен архитект“ в администрацията на СО район „Младост“: Минимални и специфични изисквания за...

Как стои България на фона на европейската конкурсна култура. Записки от една конференция Сили Янсен е висока руса жена на средна възраст със силен и отсечен глас: Архитектурата постоянно има нужда от оригинални решения за трудни проблеми. А ние хабим умствения капацитет на архитектите, като не...

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че е стартирана кампанията по събирането на членския внос и вноската за проектантска правоспособност за 2018 година. Размерът на вноските е както следва: За членство и  Пълна Проектантска Правоспособност - 84лв +156лв - Общо 240лв. За членство и  Ограничена Проектантска Правоспособност- 84лв...

Уважаеми колеги, Ръководството на КАБ има удоволствието да сподели с Вас една добра и полезна новина. За улесняването на ежедневната работа на всеки член на КАБ, успяхме да договорим общо преференциално ползване на специализираната платена информационна система „СИЕЛА СТРОИТЕЛ”. Тя дава пълна, актуализирана информация за нормативи...