Избрано

Уважаеми колеги, ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ /2017-2019 Г./ НА КУРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. Курсът се организира съвместно с Ecole de Chaillot – Париж, една от най-старите школи за реставрация в Европа, основана през 1857г. Лекциите и упражненията  по основните дисциплини...

Уважаеми колеги, Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив вече осма година провежда „АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ “. Като част от Архитектурен форум ПЛОВДИВ 2017 и предстоящата Европейска столица на културата Пловдив 2019, КАБ РК Пловдив организира: АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС „Елементи на градския дизайн - изложбени модули за...

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и да се създаде електронна система за издаване на разрешителни за строеж? Камарата на архитектите в България смята, че Законът за устройство на територията (ЗУТ) в настоящият си вид със 76 поправки за...

Изключително тромавата процедура за получаване на разрешително за строеж, обвързана голямото количество документи, която е записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ) е изключително остарял начин за водене на такъв сложен процес. Наложително е да преминем към европейския начин за водене на проектирането и...

Фирма търси архитекти и специалисти по отделните компоненти, вкл. материали, ВЕИ, традиционни строителни практики, ОВ, биологично пречистване  на отпадни води и останалите специалности които имат интерес, опит и познания  по устойчиво проектиране и строителство. Фирмата планира проектирането и изграждането на малък затворен комплекс от къщи...

Сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти”, Камара на архитектите в България и Етнографски музей на открито „Етър“ организират тридневен семинар „В света на старопланинската архитектура“. Семинарът включва две събития. Първото е на 23.07.2017 от 10:30 до 18ч. - еднодневна работилница за подготовка на кирпичени тухли....

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) напълно подкрепя Отвореното писмо на творческите съюзи на България за запазването на Паметника „1300 години България“ пред НДК и възстановяването му в оригинален вид. Смятаме, че премахването на исторически сгради и паметници, от който и да...

Етнографски музей на открито “Етър” с подкрепата на Община Габрово и Камара на архитектите в България отправя покана за общественo обсъжданe на предстоящия архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР. Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на идеен архитектурен проект за преустройство на...

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ. Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви...