Избрано

Уважаеми колеги, На 16 декември, от 9.30 до17.30, в сградата на УАСГ – София, зала 315, ще се проведе лекция на тема: „Камъкът и методите за реставрация“ с лектор арх. Франсоа Жано. Лекцията е от програмата на курса за архитекти по „Опазване на недвижимите културни ценности", провеждан съвместно...

ПОКАНА Българска стопанска камара, Клийнтех България и „Грийн РеСтарт“ООД Ви канят да участвате в полудневен семинар на тема „ЕКОЛОГИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ (ЕДП) – СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРИ, ПОЛЗИ И РАЗХОДИ“, организиран в рамките на проект Climate-KIC Accelerator България (2017г.) за финансиране на стартиращи компании в сферата на чистите...

STR Vision CPM е 4D & 5D софтуер за планиране и управление на проекти в строителството, ползващ технологията BIM. Софтуерът ви помага да използвате ефективно BIM 5D и прави управлението на разходите ефективно както никога до сега. Осигурете конкурентноспособността си чрез съвременно софтуерно решение "всичко в едно"...

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че е стартирана кампанията по събирането на членския внос и вноската за проектантска правоспособност за 2018 година. Размерът на вноските е както следва: За членство и  Пълна Проектантска Правоспособност - 84лв +156лв - Общо 240лв. За членство и  Ограничена Проектантска Правоспособност- 84лв...

През 2017 г. образователната програма „В света на старопланинската архитектура” се организира за втори път в Етнографски музей на открито „Етър” в сътрудничество със сдружение “Мещра – традиционни знания и занаяти” и  Камара на Архитектите в България. Проведоха се две събития, от които първото бе на...

Приключи XVI-то Общо събрание на Камара на архитектите в България, което се проведе в Габрово на 1 и 2 декември. То премина при голям интерес и активност на делегатите, в конструктивен колегиален тон. По повод 80 годишния юбилей на КАБ бяха удостоени с почетно членство в...

На 12 декември (вторник) 2017г. от 16:30 в централното фоайе на новата сграда на УАСГ (пред входа на Аула “Максима”) ще се проведе семинар, представящ резултати от научно-изследователски проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на тема “Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите...

Уважаеми колеги, Поради зачестилите въпроси за вписване с поребителско име и парола на сайта www.kab.bg сме подготвили краткo видео с инструкция. Всеки член на КАБ има създаден вече профил на сайта с потребителско име регистрационния му номер в КАБ, а паролата си може да разбере като...

Уважаеми колеги, Ръководството на КАБ има удоволствието да сподели с Вас една добра и полезна новина. За улесняването на ежедневната работа на всеки член на КАБ, успяхме да договорим общо преференциално ползване на специализираната платена информационна система „СИЕЛА СТРОИТЕЛ”. Тя дава пълна, актуализирана информация за нормативи...

Четвъртото издание на архитектурния конкурс Животворна светлина 2017,  на тема “Съчетаване на българската архитектура с модерните тенденции”,  приключи с гала вечер за официално връчване на наградите. Конкурсът е изцяло само за архитектурни проекти, в които има вложени покривни прозорци, без значение дали са завършени, или...