Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Адриана Аврониева

За контакт

Адрес

Варна, ул. Иван Драсов 5, ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

05450

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I