Регистър архитекти

Платена ППП за 2018 г.

арх. Христо Аврамов

За контакт

Адрес

Габрово 5300, ул. Възраждане №5

Рег. № в КАБ

04730

Специалност

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I